Pomiar chaosu reklamowego

Pomiar chaosu reklamowego

Jak pomierzyć chaos reklamowy w Polsce?

16.04.2020 – prezentacja na II Polskim Kongresie Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. Tytuł prezentacji: Wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych w procesie sporządzania krakowskiego projektu tzw. uchwały krajobrazowej.

II Kongres Prawa Planowana i Zagospodarowania Przestrzennego

1.02.2020 – ukazała się moja monografia prezentująca system do pomiaru chaosu reklamowego w polskich miastach

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem książki – proszę o e-mail. Zobacz spis treści. Link do księgarni Geoforum.

10.07.2019 – artykuł w Dzienniku Polskim

2019 – Inwentaryzacja nośników reklamowych na wybranych ulicach Miasta Krakowa – projekt zrealizowany dla Urzędu Miasta Krakowa

01.2019 – Prezentacja pomysłu na konferencji „Wspieranie innowacji w polityce spójności: wczoraj, dziś i jutro”.

4.01.2019 – Audycja w Radio Kraków z udziałem dr inż. Karola Kwiatka dotycząca m.in. chaosu reklamowego

03.2018 – „Dobry Pomysł” zorganizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz PFR.

Dobry Pomysł

  Projekt znalazł się w finałowej 36 projektów wybranych spośród 650 zgłoszonych pomysłów.

15.02.2016 – prezentacja pomiaru chaosu reklamowego w Zabierzowie na konferencji pt. „GIS w audycie nośników reklamowych” w Lublinie

25.09.2015 – artykuł w Innowacyjny Start

innowacyjny start kwiatek 1

11.09.2015 – w życie weszła ustawa krajobrazowa

1.09.2015 – ukazał się artykuł pt. „Infrastruktura reklamowa wzdłuż ciągów komunikacyjnych – propozycje metodyczne pomiaru i oceny ładu przestrzennego

Infrastruktura reklamowa wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych ? propozycje metodyczne pomiaru i oceny ładu przestrzennego

Rozdział z książki pt. „Infrastruktura w rozwoju regionalnym i  lokalnym, wybrane problemy”, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015


(Teleexpress Extra)

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę krajobrazową w dn. 15.05.2015. Dzięki tej ustawie gminy będą mogły oczyścić się z reklamowego chaosu.

Ustawa daje samorządom narzędzia do przeciwdziałania degradacji krajobrazu.

Gminy będą mogły ustalać opłatę lokalną od reklam umieszczanych na jej terenie. 

20 marca 2015 roku Sejm uchwalił ustawę krajobrazową, która ureguluje obecność reklam w przestrzeni publicznej. Ustawa daje gminom w Polsce możliwość podejmowania decyzji w zakresie chaosu reklamowego, który jest nadmiarem treści informacyjnej i reklamowej w przestrzeni publicznej. Uchwalona ustawa definiuje pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu itp. Nakłada obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego, zarejestrowania kształtu budynków i zaleceń dotyczących stosowania materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury. Audyt krajobrazowy będzie musiała przeprowadzić każda gmina do trzech lat od wejścia w życie nowej ustawy.

DSC_8006_duzo_pod_kosciolem

Rys. 1. Chaos reklamowy na skrzyżowaniu w Zabierzowie. Ledwo widoczne są drogowskazy.

Pomiar powierzchni reklam

Rys. 2. Przykład pomiaru nośnika reklamowego „Garnitury” i tworzenie bazy danych o danej reklamie: treść reklamy, jej powierzchnia, numer działki, dane teleadresowe.

skrzyzowanie pod kosciolem w Zabierzowie - chaos reklamowy

Rys. 3. Naniesienie działek ewidencyjnych na immersyjne panoramy w celu sprawdzenia dokładnego położenia każdego nośnika reklamowego.

skrzyzowanie pod kosciolem 1

Rys. 4 Wyłączenie warstwy z obrazem i sprawdzanie geometrii reklam w przestrzeni publicznej wraz z wyświetloną powierzchnią jaką zajmują.

Poniżej przedstawiony jest fragment video imersyjnego nagrany w Zabierzowie wzdłuż drogi krajowej nr 79.

Unormowanie problemu reklam powinno leżeć po stronie władz lokalnych, niestety do tej pory brak było przepisów, które uregulowałyby ten stan znany z naszych ulic w miastach i głównych ciągów komunikacyjnych w Polsce. Nowa ustawa wprowadzi m.in. zasady umieszczania reklam w przestrzeni publicznej. Samorządy będą miały instrumenty prawne do ochrony krajobrazu. Przestrzeń publiczna jest coraz częściej wykorzystywana nadmiernie do celów informacyjnych i reklamowych.

Czy zatem istnieje szybka metoda na uporządkowanie chaosu reklamowego w polskich miejscowościach?

Chaos reklamowy - wjazd do Krakowa

Wjazd do Krakowa od strony Zabierzowa.

Nowa ustawa wprowadza opłaty od reklam, które są uzależnione od ich powierzchni. Mierzony będzie rzut pionowy reklamy zewnętrznej, a nie jak do tej pory rzut poziomy, czyli im większa będzie reklama tym większa opłata do zapłacenia na rzecz danej gminy. Do tej pory do odpowiedzialności za nielegalne reklamy byli pociągani ich właściciele. Trudności w ustaleniu właściciela oraz uniki przez nich stosowane sprawiały, że egzekucja kar była bardzo utrudniona. Nowa ustawa ułatwi egzekucję, umożliwiając pociągnięcie do odpowiedzialności właściciela budynku, na którym wisi billboard lub właściciela działki, w przypadku gdyby nie udało się ustalić właściciela reklamy.

Rzuty poziome i pionowe - chaos reklamowy

Nowy sposób liczenia opłat będzie uzależniony od powierzchni reklamy (rzut pionowy).

Jak pomierzyć powierzchnię nośników reklamowych?

W przypadku rejestracji danych za pomocą zdjęć i późniejszej ich analizy pod kątem informacji znajdujących się na nośniku reklamowym niezastąpioną metodą jest fotogrametria bliskiego zasięgu. Fotogrametria zajmuje się pomiarami ze zdjęć, a fotogrametria imersyjna – pomiarami z video panoramicznego. Dzięki zarejestrowaniu 10-15 panoram w ciągu sekundy podczas ruchu samochodu wyposażonego w kamerę imersyjną i sensory inercyjny (IMU) i pozycjonowania (GPS) możliwy jest dowolny pomiar poprzez wskazanie czterech punktów danego nośnika reklamowego. Opracowana metoda pozwala interaktywnie mierzyć położenie i powierzchnię billboardów, reklam i banerów widocznych w przestrzeni publicznej. 

Billboardy w Zabierzowie

Różne billboardy i banery rozmieszczone wzdłuż drogi krajowej nr 79 w Zabierzowie.

Pomiary powierzchni reklam

W celu pomierzenia powierzchni reklamy należy dokonać rejestracji kamerą imersyjną umieszczoną na samochodzie. Przejazd przez danych odcinek nie zajmuje więcej czasu niż normalne przejechanie trasy samochodem. Podczas przejazdu rejestrowane jest oprócz panoramy, także jej położenie i nachylenie, przechylenie i skręcenie. Znając wartości orientacji zewnętrznej panoram można dokonywać interaktywnych pomiarów.

Pomiar chaosu reklamowego

Fotogrametryczna metoda pomiaru powierzchni reklam z immersyjnych panoram.

Zestaw do mobilnego kartowania

System mobilnego kartowania bazujący na kamerze 360-stopniowej i GPS i IMU służący do rejestracji przestrzeni publicznej widocznej z drogi.

 Karol i Cezary z Lacetii i Ladybug3

Ile reklam jest w Zabierzowie koło Krakowa?

Z badań, które przeprowadziłem w ramach badań statutowych w 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wynika, że wzdłuż 5,8km odcinka drogi krajowej 79 jest 238 nośników reklamowych o łącznej powierzchni prawie 1500m2. Jeśli pomnożymy sumę powierzchni reklamowych przez 2,70zł (stawka stała w wysokości 2,50zł i zmienna 0,20zł za każdy metr kwadratowy reklamy) to otrzymamy prawie 4000zł przychodu dla gminy za  jeden dzień. Mnożąc tą kwotę przez ilość dni w roku otrzymać można prawie 1,45 mln zł rocznie. 

zakres - zabierzów

Mapa przedstawiająca drogę krajową nr 79 w Zabierzowie i odcinek, który został zarejestrowany systemem mobilnego kartowania.

Interaktywna mapa wykonana pokazująca rozmieszczenie reklam z uwzględnieniem ich powierzchni. Po kliknięciu na wybrany punkt uzyskać można informacje o dokładnej powierzchni, treści reklamy na nawet numerze działki, na której się znajduje.

Przykładowa informacja o reklamie o powierzchni pow. 60m2 w Zabierzowie.

Przykładowa informacja o reklamie o powierzchni pow. 60m2 w Zabierzowie.

Wykres przedstawiający sumę powierzchni reklamowych z podziałem na kategorie

Podsumowanie kategorii w stosunku do sumarycznej powierzchni reklam na Zabierzowie.

 

Opracował: Karol Kwiatek (k_kwiatek@wp.pl)

Współpraca: DIP360&Horus

Na podstawie artykułu pt. „Infrastruktura reklamowa wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych – propozycje metodyczne pomiaru i oceny ładu przestrzennego” opracowanego w ramach badań statutowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

20.08.2015.

 
artykuł w Dzienniku Polskim (5.06.2015)

Zgłosiłem projekt do budżetu obywatelskiego w Krakowie.

Został on już zauważony w artykule Prezydenta Miasta Krakowa – Jacka Majchrowskiego.

Okładka Krakow.pl z wyróżnionym projektem.

Okładka Krakow.pl z wyróżnionym projektem.

Artykuł Prezydenta Miasta Krakowa - Jacka Majchrowskiego o projektach budżetu obywatelskiego.

Artykuł Prezydenta Miasta Krakowa – Jacka Majchrowskiego o projektach budżetu obywatelskiego.

okladka

Okładka Dziennika Polskiego z artykułem „Dziesięć tez senatora [Sepioła] czyli cios w reklamy”