dr inż. Karol Kwiatek

O mnie

Studia w Polsce i w Niemczech

Jestem absolwentem WGGiIŚ AGH w Krakowie (specjalność Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja). Moja praca magisterska, wyróżniona przez Ministra Transportu i Budownictwa (później Ministra Infrastruktury) opisywała tworzenie m.in. panoram i stereopanoram. Ostatni piąty rok studiów spędziłem na stypendium Socrates/Erasmus na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Niemcy). Tam też zaczęła się moja pasja do fotografii panoramicznej. Od 2004 roku specjalizuję się w fotografii panoramicznej i tworzeniu filmów panoramicznych (360-stopniowych).

Studia w Wielkiej Brytanii

W marcu 2013 ukończyłem studia na Uniwersytecie w Plymouth, gdzie pisałem pracę badawczą o interaktywnych filmach panoramicznych, które mogą być pokazywane na ekranie komputera lub na ekranie imersyjnym. Skonstruowałem odpowiednie moduły do przemieszczania kamery Ladybug na wózku elektrycznym. Stworzyłem też pierwszą interaktywną grę-film, czyli połączenie gry i filmu 360-stopniowego. Inny realizowany przeze mnie projekt dotyczył wirtualnej rekonstrukcji kościoła Karola (Charles Church, króla angielskiego, nie św. Karola) w Plymouth (obecny widok wnętrza kościoła w formie filmu 360). Artykuł BBC o tym projekcie. W moich publikacjach omawiam te aspekty bardziej dogłębnie.

Doktorat

W 2017 roku obroniłem doktorat z fotogrametrii i geoinformatyki. Tytuł mojej pracy doktorskiej to „Zastosowanie imersyjnych obrazów wideo do fotogrametrycznych pomiarów 3D” (streszczenie w języku angielskim: Application of immersive video panoramas in photogrammetric 3D measurements).

Nagrody i wyróżnienia

Udało mi się też zdobyć kilka nagród w biznesie w Polsce i za granicą, m.in. zostałem Mikroprzedsiębiorcą Roku 2006 czy finalistą Innovatora Małopolski 2007, a także wygrałem konkursy Business Ideas Challenge (pierwsze miejsce i nagroda za kreatywność). Dzięki wygranej w konkursie Dragon’s Den zorganizowanym na Uniwersytecie w Plymouth uzyskałem fundusze na miesięczny pobyt w Kanadzie w 2009 roku, gdzie zajmowałem się ekranami imersyjnymi. Zdobyłem nagrodę za Najlepszy Studencki Artykuł na konferencji Virtual Systems and Multimedia w Wiedniu w 2009 roku. W 2010 roku uzyskałem tytuł Postgraduate Research Student of the Year. W marcu 2018 roku uzyskałem dyplom za Dobry Pomysł od Polskiego Funduszu Rozwoju.

Multimedia

Od 2013 współpracuję z Google i wykonuję zdjęcia panoramiczne do projektu – Google Business View. Zajmuję się także tworzeniem interaktywnych opracowań multimedialnych (m.in. „Gotyckie drewniane kościoły Podhala” (2006), „Kolegiata św. Anny” (2007), „Wirtualne zwiedzanie kościoła we Lwowie” (2013), które uzyskało wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Opracowuję i nagrywam filmy 360-stopniowe (m.in. „Miejsca Miłosza” z 52 filmami 360-stopniowymi). Moje panoramy sferyczne można zobaczyć m.in. na stronie 360cities. Zachęcam do zobaczenia przykładowego wirtualnego spaceru po wnętrzu mojego kościoła parafialnego pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie.

Nowe inicjatywy

Od 2013 roku szukam rozwiązań na likwidację chaosu reklamowego i opisuję różne metody inwentaryzacji. W 2015 roku mój projekt został zauważony przez Teleexpress i Teleexpress Extra. W 2019 pomierzyłem reklamy na ulicach Miasta Krakowa (prezentacja, opis). W 2020 wydałem monografię pt. „Imersyjny system mobilny do fotogrametrycznych pomiarów 3D”, która opisuje system mobilny m.in. do inwentaryzacji chaosu reklamowego.

Od grudnia 2018 jestem radnym Dzielnicy II Grzegórzki. Od 2024 roku pełnię funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki. Ważną inicjatywą integrującą moich sąsiadów był „Stół po sąsiedzku” (odbył się 4.11.2018). W czasie pandemii koronawirusa (22.04.2020) utworzyłem wirtualny spacer bulwarami rzeki Białuchy, która przepływa przez krakowską dzielnicę Grzegórzki. We wrześniu 2021 zgłosiłem projekt utworzenia Parku Kraków Olsza nad Białuchą do Budżetu Obywatelskiego. Powstała też nowa strona o rzece Białucha. W latach 1999-2009 utworzyłem rozbudowane kompendium wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim.