Białucha na Grzegórzkach

Białucha to rzeka wypływająca z Ojcowskiego Parku Narodowego. Poza Krakowem nazywa się Prądnik. Na terenie Krakowa rzeka nazywana jest Białuchą.

Żródło zdjęcia z drona: https://xxivliceum.wkraj.pl/html5/index.php?id=79351#/79351/0

Ta strona dedykowana jest 3km odcinkowi rzeki, który przepływa przez Dzielnicę II – Kraków Grzegórzki. Rzeka wpada do Grzegórzek przy moście kolejowym przy ul. Otwinowskiego. Rzeka swój bieg kończy w Wiśle na Dąbiu.

Budżet obywatelski 2021
Link do strony Budżetu Obywatelskiego 2021 w Krakowie.https://budzet.krakow.pl
Zagłosuj na mój projekt dzielnicowy w Budżecie Obywatelskim 2021: https://budzet.krakow.pl/projekty2021/3922-krakow_olsza_park_nad_bialucha.html
https://budzet.krakow.pl/projekty2021/3922-krakow_olsza_park_nad_bialucha.html

Propozycja wypełnienia karty do głosowania. Dzięki wpisaniu „13” projekt Kraków Olsza Park nad Białuchą uzyska 3 punkty.

Projekt zdobył 2. miejsce w Dzielnicy II. Dziękuję za wszystkie głosy oddane na projekt. Zapraszam do wspólnej pracy nad parkiem.

Link do listy projektów dzielnicowych: https://budzet.krakow.pl/zalacznik/401535

Mapy
Położenie rzeki Białuchy w Krakowie
Żródło mapki: MSIP Obserwatorium https://msip.um.krakow.pl/kompozycje/?config=config_mieszkancy.json
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów wokół Białuchy na terenie Dzielnicy II Kraków Grzegórzki.
Dla rzeki Białuchy określone zostały 3 obszary Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Dla Białuchy na Grzegórzkach obowiązują 3 obszary z określonymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Obszar 59, Obszar 60 i Obszar 61.

MPZP dla obszaru 59 pomiędzy torami kolejowymi (rejon stacji Kraków Olsza) a ul. Olszyny (https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/221306)
MPZP dla obszaru 60 pomiędzy ul. Olszyny a ul. Mogilską
(https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/221307)
MPZP dla obszaru 61 przy ul. Mogilskiej (obszar sklepu Rowmix)
(https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/221308)

Poniżej przedstawiona jest mapa obszaru rzeki od ul. Otwinowskiego do Farmaceutów.

Białucha od Otwinowskiego do Farmaceutów
Źródło: MSIP Obserwatorium: www.msip.krakow.pl

Na mapce poniżej można znaleźć strukturę własności działek położonych wzdłuż rzeki Białuchy na odcinku od ul. Otwinowskiego do Farmaceutów.

Struktura własności działek nad Białuchą od ul. Otwinowskiego do ul. Farmaceutów
Źródło: MSIP Obserwatorium: www.msip.krakow.pl

Moje artykuły o rzece Białucha

Artykuł z Informatora Dzielnicy II (maj 2020). Autor tekstu: Karol Kwiatek
Artykuł z Informatora Dzielnicy II (maj 2020). Autor tekstu: Karol Kwiatek
Artykuł z Informatora Dzielnicy II (maj 2021). Autor tekstu: Karol Kwiatek
Fragment artykułu z września 2021 dot. pracy Komisji Planowana Przestrzennego i Ochrony Środowiska w terenie podczas spaceru wzdłuż Białuchy
Spływ kajakiem po rzece Białucha (11.09.2021)
Karol Kwiatek na kajaku na granicy Dzielnicy II i Dzielnicy III w Krakowie. Spływ kajakiem rzeką Białuchą w dn. 11.09.2021r.

W dn. 11.09.2021 udało się spłynąć rzeką Białuchą na kajaku. Nie polecam jednak tego wyczynu kolejnym naśladowcom z uwagi na nierówne dno i wystające kamienie oraz pozostałości drzew wystające z rzeki Kajak trzeba było naprawiać po tej ekstremalnej próbie spływu.

Akcja sprzątania Białuchy (17.04.2021)

W kwietniu 2021 zorganizowałem akcję sprzątania Białuchy. Wywiesiłem kilka wydruków w formacie A4 wzdłuż rzeki. Na akcję zgłosiło się 45 osób. Udało się zabrać 2 tony śmieci. Tak wyglądała rzeka i jej brzegi przed akcją sprzątania.

Podsumowanie akcji sprzątania umieszczone zostało w Informatorze Dzielnicy II.

Wszystkich uczestnikom akcji należą się ogromne podziękowania, że pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych wzięli udział w akcji.

Białucha w 3D

Wirtualny spacer wzdłuż rzeki Białuchy

Film 360-stopniowy od ul. Farmaceutów do ul. Olszyny (część 1)
Film 360-stopniowy od ul. Olszyny do ul. Rakowickiej (część 2)
Film 360-stopniowy od ul. Kąt do ul. Otwinowskiego (część 3)
Film 360-stopniowy od ul. Otwinowskiego do mostu kolejowego na końcu ul. Otwinowskiego (część 4)

Uchwały dotyczące Parku Linearnego Białuchy
Uchwała RMK z 2016 roku (1/2)
Uchwała RMK z 2016 (2/2)
Uchwała RMK z 2018 roku w sprawie uchwalenia MPZP m.in. dla terenu Białuchy (obszary 59-61).
Fragment uchwały RMK z 2018 roku dotyczący obszarów 59-61 położonych wzdłuż rzeki Białuchy na Grzegórzkach.
Uchwała mojego autorstwa dotycząca wprowadzenia budowy bulwarów Białuchy do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa. (1/2)
Uzasadnienie do mojej uchwały (czytaj powyżej) (2/2)
Budżet na 2022 rok z wpisaną analizą formalno-prawną dla zamierzenia pn. Projekt parku rzecznego Białucha.
Projekt uchwały mojego autorstwa dotyczącej wykupu działki 278/12 obr. 6 Śródmieście, na której znajduje się ścieżka wzdłuż rzeki Białuchy (1/4)
Projekt uchwały mojego autorstwa dotyczącej wykupu działki 278/12 obr. 6 Śródmieście, na której znajduje się ścieżka wzdłuż rzeki Białuchy (2/4)
Załącznik nr 1 do projektu uchwały (3/4)
Załącznik do projektu uchwały (4/4)

Opracowanie: dr inż. Karol Kwiatek
Aktualizacja: 27.09.2021