Filmy 360 stanowią formę prezentacji przestrzeni. Do tej pory fotografia panoramiczna przy użyciu głównie obiektywów fish-eye rejestrowała przestrzeń dookoła aparatu, ale była to przestrzeń statyczna. Film 360, który nazywam także 360video lub panoramiczna videografia, rejestruje dynamikę otoczenia. Uzyskanie filmu panoramicznego wymaga przejście przez kilka etapów.

Pierwszym z nich jest wybór kamery panoramicznej lub sferycznej. Można też samemu zmontować kilka aparatów i połączyć je razem. Problemem w tego typu konstrukcjach jest błąd paralaksy, znany z fotografii panoramicznej. Aby go uniknąć, należałoby środki wszystkich obiektywów w zestawie aparatów umieścić w jednym miejscu (na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe). Kamery do 360video  omawiam w zakładce Kamery 360.

Kolejnym etapem jest wybór zasilania do takiego zestawu kamer. Można użyć systemu, który rejestruje i łączy dane ze wszystkich obiektywów naraz i umieszcza je na twardym dysku (system Ladybug firmy PTGrey Research), ale każdy aparat oddzielnie rejestruje video i potem trzeba takie dane zsynchronizować i połączyć.

Dobór sceny do nagrywania też wymaga wzięcia kilku ważnych czynników pod uwagę. Przede wszystkim operator kamery 360? będzie widoczny na jednej z kamer. Może się on schować poza scenę lub pod statyw. Co więcej scena może być statyczna (kamera 360 nagrywa video z jednego punktu) to wtedy operator może być poza sceną, ale jeśli scena nagrywana jest w ruchu (przejazd) to wtedy operatora zwykle umieszcza się pod zestawem kamer. W trakcie moich eksperymentów umieszczałem kamerę Ladybug na głowie na specjalnie skonstruowanym hełmie lub zamontowałem ją na wysięgniku przyczepionym do elektrycznego wózka dla niepełnosprawnych. Poniższe video prezentuje w trochę humorystyczny sposób moje eksperymenty z nagrywaniem filmu 360. Na początku wyjaśniam moje imię, ponieważ dla Anglików Carol to żeńskie imię. Odpowienik Karola w W.Brytanii to Charles.


Gdy już mamy nagrany materiał video w formie panoramicznej lub sferycznej warto zastanowić się jak pokazać go widzom. Filmu panoramicznego nie da się obejrzeć dwa razy tak samo, zawsze będzie jakiś element, którego nie dostrzeżemy oglądając film wcześniej. Filmy 360 można pokazywać na ekranie komputera, ale do tego potrzebny jest specjalny viewer (np. KrPano, Lucid, Pano2VR), który pokazuje tylko wybrany fragment filmu panoramicznego lub sferycznego na ekranie komputera. Wymagana jest nawigacja myszką, aby zobaczyć pozostałe kierunki filmu.

przegladarka-panoramiczna

Tablety też umożliwiają obejrzenie filmu 360. Obecnie powstaje wiele różnych programów, które umożliwiają prezentację imersyjnych filmów 360.

tablet1

Film 360 można też wyświetlać na ekranach imersyjnych. Są to ekrany, które otaczają widza. Może on rozglądać się w różnych kierunkach, aby zobaczyć różne fragmenty tego samego filmu. Ekrany imersyjne charakteryzują się tym, że mogą pomieścić wiele osób w jednym miejscu. Grafika poniżej przedstawia trzy różne sposoby prezentacji filmów imersyjnych.

ekrany1