Ławki w Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie

Link do wyników ankiety

24 kwietnia 2022 złożyłem projekt do krakowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. 100 ławek dla Dzielnicy II Grzegórzki (BO.D2.14/22). 26 maja 2022 Rada Dzielnicy II zaopiniowała negatywnie mój projekt twierdząc, że 'montaż 100 ławek bez konsultacji z mieszkańcami dla konkretnych lokalizacji może spowodować sytuacje konfliktowe’. Według Redy Dzielnicy II 'nie ma zapotrzebowania na taką ilość lokalizacji na nowe ławki.’ (uchwała Nr XXXVI/185/2022 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 26 maja 2022 roku). W związku z tym postanowiłem zapytać mieszkańców co sądzą o pomyśle dodanie nowych ławek w Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie przed złożeniem korekty wniosku do budżetu obywatelskiego na rok 2022. Utworzyłem ankietę w Google Forms. Informację o ankiecie poumieszczałem na ławkach w różnych miejscach Dzielnicy II Grzegórzki, tak aby osoby z nich korzystające mogły się wypowiedzieć w rzetelny sposób. Ankieta była dostępna w dn. 22.06-14.07.2022 na mojej stronie internetowej: www.kwiatek.krakow.pl/lawki. Ankietę uzupełniło 77 osób.

Bardzo dziękuję mieszkańcom za poświęcony czas na wypełnienie ankiet.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego w Krakowie zaakceptował mój projekt Budżetu Obywatelskiego.

https://budzet.krakow.pl/projekty2022/5094-49_lawek_dla_dzielnicy_ii_grzegorzki.html

Głosowanie trwało od 30.09-14.10.2022

Link do interaktywnej mapy z ustaloną lokalizacją ławek w Dzielnicy II.

Prześlij do mapy na mój email: karol[at]kwiatek.krakow.pl

Data aktualizacji: 31.01.2023