Publikacje

Zebrane są tu moje prace dyplomowe napisane w języku angielskim. Pierwsza z nich powstała w 2005 roku po moim rocznym pobycie w Dreźnie na Technische Universitat Dresden w ramach wymiany Socrates/Erasmus. Praca obroniona na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i wyróżniona przez Ministra Infrastruktury w 2006 roku. Promotorem tej pracy był prof. Józef Jachimski z AGH i prof. Hans-Gerd Maas z Drezna. Kolejną pracę napisałem podczas moich studiów na Uniwersytecie w Plymouth, gdzie zajmowałem się pamięcią kulturową, 360-stopniowym video, interaktywną narrację i imersyjnymi światami.

 

Prace dyplomowe

A critical practice-based exploration of interactive panoramas' role in helping to preserve cultural memory (praca dyplomowa - 2013)

Streszczenie

The rapid development of digital communication technologies in the 20th and 21st centuries has affected the way researchers look at ways memory – especially cultural memory – can be preserved and enhanced. State-of-the-art communication technologies such as the Internet or immersive environments support participation and interaction and transform memory into ‚prosthetic’ experience, where digital technologies could enable ‚implantation’ of events that have not actually been experienced. While there is a wealth of research on the preservation of public memory and cultural heritage sites using digital media, more can be explored on how these media can contribute to the cultivation of cultural memory. One of the most interesting phenomena related to this issue is how panoramas, which are immersive and have a well-established tradition in preserving memories, can be enhanced by recent digital technologies and image spaces. The emergence of digital panoramic video cameras and panoramic environments has opened up new opportunities for exploring the role of interactive panoramas not only as a documentary tool for visiting sites but mainly as a more complex technique for telling non-linear interactive narratives through the application of panoramic photography and panoramic videography which, when presented in a wrap-around environment, could enhance recalling. This thesis attempts to explore a way of preserving inspirational environments and memory sites in a way that combines panoramic interactive film and traversing the panoramic environment with viewing the photo-realistic panoramic content rather than computer-generated environment. This research is based on two case studies. The case study of Charles Church in Plymouth represents the topical approach to narrative and focuses on the preservation of the memory of the Blitz in Plymouth and the ruin of Charles Church which stands as a silent reminder of this event. The case study of Charles Causley reflects topographical approach where, through traversing the town of Launceston, viewers learn about Causley’s life and places that provided inspirations for his poems. The thesis explores through practice what can be done and reflects on positive and less positive aspects of preserving cultural memory in these case studies in a critical way. Therefore, the results and recommendations from this thesis can be seen as valuable contribution to the study of intermedia and cultural memory in general.

Pliki do pobrania

Ilustracje

 

 

 

 

Referencja

Kwiatek, K., (2013) ‚A critical practice-based exploration of interactive panoramas’ role in helping to preserve cultural memory’. MPhil thesis, Plymouth University, Available on-line: http://hdl.handle.net/10026.1/1472 (Accessed: 6.03.2013)

 

Generation of a virtual tour in the 3D space applying panoramas, exercised on the sites of Dresden and Cracow (praca dyplomowa - 2005)

Streszczenie

Praca ta opisuje systemy do tworzenia panoram, rodzaje panoram (cylindryczne, sferyczne, kubiczne) oraz metody przygotowywania pełnoekranowych interaktywnych wizualizacji panoramicznych. Jednym z głównych elementów tej pracy jest analiza abberacji chromatycznej w kamerze Eyescan MM1 oraz stereo panoramy. Zaproponowana została metoda tworzenia stereo panoram. Aspekty wyświetlania panoram nie tylko na ekranie komputera, ale także w wirtualnych hełmach (Head Mounted Devices) też zostały wytestowane i opisane w tej pracy dyplomowej. Dodatkowo zostało stworzone wirtualne zwiedzanie po kampusie Uniwersytetu w Dreźnie przy użyciu SPi-V Viewer bazującego na technologii Shockwave.

Pliki do pobrania

Plik PDF (3MB)

Referencja

Kwiatek, K., (2005) ‚Generation of a virtual tour in the 3D space applying panoramas, exercised on the sites of Dresden and Cracow’. MSc thesis, AGH University of Science and Technology, Available on-line: http://kwiatek.krakow.pl/publications/2005_MSc_thesis_Karol_Kwiatek.pdf (Accessed: 6.03.2006)

 

 

okladka-interactive panoramas and immersive videoMonografie

Kwiatek, K. (2015) ‚Interactive Panoramas and Immersive Video: Exploration of the potential role of interactive panoramas in the preservation of cultural memory‚ Saarbruecken, Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-3659767845

Rozdziały w monografiach wieloautorskich

Kwiatek, K. (2016) ‚Infrastruktura reklamowa a reklama internetowa podmiotów gospodarczych w kształtowaniu wizerunku miejscowości – studium przypadku Zabierzowa‚ w: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast – studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red nauk. Noworól, A., Hołuj, A., Warszawa : CeDeWu., s. 193-214

Kwiatek, K. (2015) ‚Infrastruktura reklamowa wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych – propozycje metodyczne pomiaru i oceny ładu przestrzennego‚ w: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz Kudłacz, Artur Hołuj. Warszawa : CeDeWu., s. 181-200

Kwiatek, K. (2011) ‚Charles Church and 360-degree filming‚. in Mansfield, C. and Seligman, S.  (eds.) Narrative and the built heritage: papers in tourism research. Saarbrücken: VDM Verlag, pp. 116-128. ISBN: 978-3639277333

built heritage

Artykuły w czasopismach

Kwiatek K., Tokarczyk, R., 2015, Immersive Photogrammetry in 3D Modelling [w:] Geomatics and Environmental Engineering, AGH University of Science and Technology Press, str. 51-62.

Kwiatek K., Litwin, U., 2013, Panoramic videography as a potential tool for enhancement of land intensity factors [w:] Geomatics, Landmanagement and Landscape, J. Bieniek (red.), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, str. 67-80.

Kwiatek, K., 2012, An Exploration of 360° Film and Immersive Environments for Educational Purposes, Journal of Immersive Education.

Kwiatek, K., Boliński, P., 2008, Panoramiczne wizualizacje zabytków [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, Vol. 19 Nr 1-4 (72-75), str. 106-108.

Kwiatek, K., 2004 Badania przeydatności aparatów cyfrowych do pomiarów fotogrametrycznych na przykładzie aparatu Finepix F601, [w:] Referaty Laureatów Studenckich Sesji Naukowych Górników, Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH.

Artykuły w tomach konferencyjnych

Kwiatek, K., Tokarczyk, R. (2014) „Photogrammetric Applications of Immersive Video Cameras”, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, II-5, str. 211-218, doi:10.5194/isprsannals-II-5-211-2014, ISPRS Technical Commission V Symposium, Riva del Garda (Włochy), 23-25.06.2014, Available at: http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/II-5/211/2014/isprsannals-II-5-211-2014.html (link do artykułu PDF)

Kwiatek, K. (2012) ‚How to preserve inspirational environments that once surrounded a poet? Immersive 360° video and the cultural memory of Charles Causley’s poetry‚. 17th International Conference on Virtual Systems and Multimedia – VSMM2012. Milan, Italy: 2-5 September, pp. 243-250. DOI: 10.1109/VSMM.2012.6365931

Kwiatek, K. (2011) ‚360° film brings bombed church to life‚. 4th ISPRS International Workshop 3D-ARCH 2011. Trento, Italy: 2-5.03.2011, International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Available at: http://www.isprs.org/proceedings/XXXVIII/5-W16/pdf/kwiatek.pdf

Kwiatek, K., Woolner M. (2010) ‚Transporting the viewers into the 360° heritage story. Panoramic interactive narrative presented on a wrap-around screen‚. 16th International Conference on Virtual Systems and Multimedia – VSMM2010. Seoul, South Korea: 20-23 October, pp. 234-241. DOI: 10.1109/VSMM.2010.5665980

Kwiatek, K., Woolner. M. (2010) ‚Let me understand the poetry: embedding interactive storytelling within panoramic virtual environments‚. Electronic Visualisation and the Arts – EVA 2010 -. London, UK: 5-7 July, pp. 199-205, ISBN 978-1-906124-65-6

Kwiatek, K., Woolner M. (2009) ‚Embedding Interactive Storytelling within Still and Video Panoramas for Cultural Heritage Sites‚. 15th International Conference on Virtual Systems and Multimedia – VSMM2009. Vienna, Austria: 9-12 September, pp. 197-202. DOI: 10.1109/VSMM.2009.36, Best Student Paper Award